Privacy statement

Laatste update: 25 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van DeKopshop bv  Wij zijn gevestigd in Ridderkerk aan  Rietvink 18 Het Kamer van Koophandelnummer van DeKopshop bv is: 24486017 . Het bezoek adres is Wolweverstraat 41 te Ridderkerk.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers.

Wat is het algemene privacybeleid van DeKopshop bv?

 • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van haar website www.dekopshop.nl , van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houden wij altijd rekening met jouw privacy en houden zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

DeKopshop bv verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in een van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van DeKopshop bv bezoekt;
 • een zakelijke relatie met DeKopshop bv hebt;
 • solliciteert bij ons.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

DeKopshop bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of recall van producten. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen Acquisitie. Om DeKopshop bv onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 2. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van ons dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 3. Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 6. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken en mogelijke enquêtes. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.
 7. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt DeKopshop bv ?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Klantenservice / Contactformulier

Op de website van ons kun je contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

2. Aanvragen aankoop account

Om aankopen bij DeKopshop bv te kunnen doen hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • het KvK-nummer van jouw onderneming;
 • (bedrijfs)naam;
 • Btw nummer;
 • de adresgegevens van jouw onderneming;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • het vestigingsadres;
 • het factuuradres; en
 • de naam, geslacht (voor de aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres

Overige gegevens zijn optioneel en verstrek je vrijwillig..

Wij gebruiken jouw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen te leveren. Daarnaast gebruiken we jouw aankoopgegevens voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

3. Product Recall

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat je bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken jouw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer je het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met je op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer jouw gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar zijn en je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kunnen we besluiten je gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zullen we altijd met deze derden overeen komen dat zij jouw gegevens alleen mogen gebruiken voor de recall actie en daarna moeten verwijderen.

4. Inkoop / leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die wij verwerken van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

19. Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
 • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Ons. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaren wij maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van sollicitanten

Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

 

 

Delen we jouw gegevens?

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

DeKopshop bv verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder delen wij jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekopshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als het privacybeleid van DeKopshop bv wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

© 2017 - 2024 DeKopshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel